25/05/2022 14:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửu nhật sứ quân tịch phụng tiễn Vệ trung thừa phó Trường Thuỷ
九日使君席奉餞衛中丞赴長水

Tác giả: Sầm Tham - 岑參

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 22/02/2009 04:42

 

Nguyên tác

節使橫行西出師,
鳴弓擐甲羽林兒。
臺上霜風凌草木,
軍中殺氣傍旌旗。
預知漢將宣威日,
正是胡塵欲滅時。
為報使君多泛菊,
更將弦管醉東籬。

Phiên âm

Tiết sứ hoành hành tây xuất sư,
Minh cung hoàn giáp vũ lâm nhi.
Đài thượng sương phong lăng thảo mộc,
Quân trung sát khí bạng tinh kỳ.
Dự tri Hán tướng tuyên uy nhật,
Chính thị Hồ trần dục diệt thì.
Vi báo sứ quân đa phiếm cúc,
Cánh tương huyền quản tuý đông ly.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Tiết sứ hiên ngang miền tây đi
Rung cung khoác giáp "Võ lâm nhi"
Gió sương đài các dày cây cỏ
Sát khí trong quân phủ bóng kỳ
Biết trước ra oai hùng Hán tướng
Chính khi tan tác bụi Hồ kia
Sứ quân, xin chuốc thêm ly cúc
Bên giậu đông say nhịp trúc ty
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sầm Tham » Cửu nhật sứ quân tịch phụng tiễn Vệ trung thừa phó Trường Thuỷ