01/12/2021 03:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thôi lặng lẽ
あはれとも

Tác giả: Fujiwara no Koretada - 藤原伊尹

Nước: Nhật Bản
Đăng bởi hongha83 vào 29/04/2011 07:38

 

Nguyên tác

あはれとも
いふべき人は
思ほえで
身のいたづらに
なりぬべきかな

Dịch nghĩa

Cho là rất đáng thương, rất tội nghiệp
Người nói cho (một lời tiếc thương) như vậy
Đừng trông mong như vậy
Thân trở về với cát bụi, cái chết
Sẽ là thế thôi chăng

Bản dịch của Trần Thị Chung Toàn

Thôi lặng lẽ xa lìa trần thế
Cầu mong chi một chút xót xa
Thân cát bụi trở về nơi cát bụi
Và nỗi lòng ta biết với ta!
Nguồn: Vườn thơ trăm hương sắc, NXB Thế giới, 2010.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Fujiwara no Koretada » Thôi lặng lẽ