05/08/2020 09:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em đưa cho anh một đĩa rau muống chiên

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/10/2015 14:57

 

Em đưa cho anh một đĩa rau muống chiên,
Anh trồng sống lại, em xin giao duyên ngàn đời.
- Anh đưa em một miếng thịt mỡ xào,
Em xắt thành lát, thì muống dưới ao mọc liền.
Khảo dị:
Em đưa cho anh một đĩa rau muống chiên,
Anh trồng sống lại, em xin giao duyên ngàn đời.
- Anh cũng trao cho em một đốt tre khô,
Em về trồng răng cho lên măng, lên tre già chẻ lạt.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em đưa cho anh một đĩa rau muống chiên