22/01/2022 08:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửu Trùng đài

Tác giả: Đặng Hiển - Đặng Đức Hiển

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phong Nguyệt vào 16/12/2007 05:27

 

Đâu Đan Thiềm, đâu Vũ Như Tô ?
Lửa đã cháy ngai vàng hôn quân Lê Tương Dực
Những người đốt Cửu Trùng Đài cũng là những người
bằng máu, mồ hôi mình đã xây nên ngọn tháp
Khi lửa giận tan rồi, họ khóc trước tàn tro.
5-1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Hiển » Cửu Trùng đài