24/05/2024 18:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhậm Khâu ngộ Vũ tư tân Thượng Cơ quy tự Mân Nam dĩ mật tí lệ chi phân hướng
任丘遇禹司賔尚基歸自閩南以蜜漬茘枝分餉

Tác giả: Tra Thận Hành - 查慎行

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/02/2019 19:55

 

Nguyên tác

易栗寧桃已厭嘗,
愛聽風味說南方。
費他陸賈千金槖,
與致紅綃十八娘。

Phiên âm

Dị lật ninh đào dĩ yếm thường,
Ái thinh phong vị thuyết nam phương.
Phí tha Lục Giả thiên kim thác[1],
Dữ trí hồng tiêu Thập bát nương[2].

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đào dẻ trước đây đã nếm thường,
Yêu phong vị mới của nam phương.
Tốn hao Lục Giả ngàn vàng đã,
Trao đến tơ hồng Thập bát nương.
Nhậm Khâu nằm ở trung bộ Hà Bắc, thuộc thị trấn Thương Châu. Tư tân là chức quan chuyên việc ngoại giao, tiếp đãi tân khách.

[1] Túi ngàn vàng, lấy tích từ Hán thư, Lục Giả truyện: “Tứ Giả thác trung trang, trực thiên kim” 賜賈橐中裝,直千金 (Ban cho Lục Giả túi hành trang, đáng giá ngàn vàng).
[2] Chỉ loại trái vải hạng nhất tại đất Mân, vỏ màu đỏ sậm, cơm dày nước nhiều và ngọt. Lấy tích từ sách Lệ chi lục 荔枝錄 của Tằng Củng 曾鞏 đời Tống: Vua Mân (Vương thị) có người em gái thứ 18 gọi là Thập bát nương thích ăn trái vải, loại vải đó được đặt tên là Thập bát nương lệ chi. Lăng mộ Thập bát nương hiện nằm tại phía đông thành Phúc Châu, có trồng những cây lệ chi loại đó bên cạnh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tra Thận Hành » Nhậm Khâu ngộ Vũ tư tân Thượng Cơ quy tự Mân Nam dĩ mật tí lệ chi phân hướng