04/12/2020 16:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gà khôn gà chẳng đá lang

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 18:06

 

Gà khôn gà chẳng đá lang,
Gái khôn gái chẳng bỏ làng gái đi.
Nguồn:
1. Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân Thu, 1975 (tái bản của NXB Sống mới, 1969)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gà khôn gà chẳng đá lang