14/06/2024 06:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đom đóm

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 07/05/2009 21:05

 

Ta vượt nghìn năm tới thế gian
Làm con đóm biếc đậu trên bàn
Soi dòng thơ tìm câu thi ngộ
Gặp lại hồn xưa đã quá quan

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Đom đóm