18/10/2021 13:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Việt Trung tự cư
越中寺居

Tác giả: Triệu Hỗ - 趙嘏

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 24/12/2008 08:19

 

Nguyên tác

遲客疏林下,
斜溪小艇通。
野橋連寺月,
高竹半樓風。
水靜魚吹浪,
枝閒鳥下空。
數峰相向綠,
日夕郡城東。

Phiên âm

Trì khách sơ lâm hạ,
Tà khê tiểu đĩnh thông.
Dã kiều liên tự nguyệt,
Cao trúc bán lâu phong.
Thuỷ tĩnh ngư xuy lãng,
Chi nhàn điểu hạ không.
Sổ phong tương hướng lục,
Nhật tịch quận thành đông.

Bản dịch của mailang

Rừng thưa khách nấn ná,
Trước suối thuyền con thông.
Cầu nội trăng chùa chiếu,
Lầu bên trúc gió lồng.
Nước yên cá thổi bóng,
Nhành tĩnh chim vờn không.
Mấy núi xanh nhìn mặt,
Sớm chiều ngã quận đông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triệu Hỗ » Việt Trung tự cư