03/12/2021 21:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ơn trời mưa nắng phải thì

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi Vanachi vào 14/07/2006 04:52

 

Ơn trời mưa nắng phải thì,
Nơi thì bừa cạn, nơi thì cày sâu.
Công lênh chẳng quản bao lâu,
Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng.
Ai ơi! Chớ bỏ[1] ruộng hoang,
Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. SGK Tiếng Việt 3, tập 1, NXB Giáo dục, 1997
[1] Khảo dị: “Đừng bỏ”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ơn trời mưa nắng phải thì