05/08/2020 17:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gió giục nhành sung, nhành tùng rang rảng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2016 17:37

 

Gió giục nhành sung, nhành tùng rang rảng,
Anh muốn giục cái nhân tình, bảng lảng tại em.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gió giục nhành sung, nhành tùng rang rảng