07/06/2023 09:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơ đạt Hoan Châu
初達驩州

Tác giả: Thẩm Thuyên Kỳ - 沈佺期

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi Vanachi vào 09/10/2018 22:49

 

Nguyên tác

自昔聞銅柱,
行來向一年。
不知林邑地,
猶隔道明天。
雨露何時及?
京華若個邊。
思君無限淚,
堪作日南泉。

Phiên âm

Tự tích văn đồng trụ,
Hành lai hướng nhất niên.
Bất tri Lâm Ấp địa,
Do cách đạo minh thiên.
Vũ lộ hà thì cập?
Kinh hoa nhược cá biên.
Tư quân vô hạn lệ,
Kham tác Nhật Nam tuyền.

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Từ trước nghe đồng trụ,
Một năm vừa trải qua.
Đất Lâm Ấp chẳng biết,
Trời đạo minh còn xa.
Bao thuở nhuần mưa móc,
Bên trời cách kinh hoa.
Nhớ ai luỵ chan chứa,
Tợ suối Nhật Nam sa.
Bài thơ làm trong thời gian tác giả bị biếm sang Hoan Châu, tức vùng Nghệ An, Hà Tĩnh nước ta hiện nay.

Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thẩm Thuyên Kỳ » Sơ đạt Hoan Châu