30/11/2020 20:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tích hoa bộ Tương Châu Tàng Xuân viên chủ nhân nguyên vận kỳ 2
惜花步藏湘州春園主人元韻其二

Tác giả: Lỗ Tấn - 鲁迅

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 21/09/2008 08:00

 

Nguyên tác

劇憐常逐柳絮飄,
金屋何時貯阿嬌。
微雨欲來勤插棘,
熏風有意不鳴條。
莫教夕照催長笛,
且踏春陽過板橋。
祗恐新秋歸塞雁,
蘭窗載酒槳輕搖。

Phiên âm

Kịch liên thường trục liễu nhứ phiêu,
Kim ốc hà thì trữ A Kiều.
Vi vũ dục lai cần sáp cức,
Huân phong hữu ý bất minh điều.
Mạc giao tịch chiếu thôi trường địch,
Thả đạp xuân dương quá bản kiều.
Chi khủng tân thu quy tái nhạn,
Lan song tải tửu tương khinh diêu.

Bản dịch của Phan Văn Các

Thương thay sợi liễu gió đưa vèo
Bao thuở nhà vàng đón A Kiều?
Mưa nhẹ chen gai thường tưới tắm
Gió nan biết ý chỉ hiu hiu
Hãy nhân nắng đẹp qua cầu ván
Chớ để làn tiêu giục nắng chiều
Biên tái lo thu về cánh nhạn
Thuyền lan chở rượu nhẹ đưa chèo

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lỗ Tấn » Tích hoa bộ Tương Châu Tàng Xuân viên chủ nhân nguyên vận kỳ 2