03/07/2022 16:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hiểu quá Trầm Hào hải khẩu
曉過沈濠海口

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Hà Như vào 30/05/2010 20:42

 

Nguyên tác

繞浦孤燈減卻紅,
愁雲如積樹無風。
紅花黯淡輕煙外,
岸草稀微細雨中。
散隊魚蝦驚客棹,
作群鷗鷺狎漁翁。
船頭仰酒停吾酌,
坐看滔滔水逝東。

Phiên âm

Nhiễu phổ cô đăng giảm tức hồng,
Sầu vân như tích thụ vô phong.
Hồng hoa ảm đạm khinh yên ngoại,
Ngạn thảo hi vi tế vũ trung.
Tán đội ngư hà kinh khách trạo,
Tác quần âu lộ áp ngư ông.
Thuyền đầu ngưỡng tửu đình ngô chước,
Toạ khán thao thao thuỷ thệ đông[1].

Dịch nghĩa

Doanh bến ngọn đèn côi đã lợt ánh hồng,
Mây sầu như chứa đọng lại, cây không có gió.
Hoa sòng dưới sông buồn lợt lạt (trông như) ngoài màn khói nhẹ,
Cỏ trên bờ lưa thưa li ti (như thể) trong mưa phùn.
Bầy cá tôm tán lạc vì thất kinh tiếng mái chèo của khách,
Đàn cò le quần tụ xung quanh ông câu cá.
Đầu thuyền muốn uống rượu nhưng ngừng không rót,
Ngồi xem nước cuồn cuộn chảy về đông.

Bản dịch của Quách Tấn

Leo lét đèn côi bến tỏ mờ,
Mây sầu ngưng gió bóng cây trơ.
Chờn vờn sóng bạc hoa lồng khói,
Dã dượi bờ xanh cỏ dưới mưa.
Nhóm đội cò le tay lưới vãi,
Rã đàn tôm cá nhịp chèo khua.
Đầu thuyền chén rượu ngừng không rót,
Nước cuộn về đông ngắm sững sờ.
Nguồn: Quách Tấn, Thái Thuận - Lữ Đường thi, NXB Văn học, 2001, trang 156
[1] Ý than ngày tháng không ngừng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Hiểu quá Trầm Hào hải khẩu