06/12/2022 02:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tảo khởi
早起

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/03/2015 23:15

 

Nguyên tác

春來常早起,
幽事頗相關。
帖石防隤岸,
開林出遠山。
一丘藏曲折,
緩步有躋攀。
童僕來城市,
瓶中得酒還。

Phiên âm

Xuân lai thường tảo khởi,
U sự phả tương quan.
Thiếp thạch phòng đồi ngạn,
Khai lâm xuất viễn sơn.
Nhất khâu tàng khúc chiết,
Viên bộ hữu tê phan.
Đồng bộc lai thành thị,
Bình trung đắc tửu hoàn.

Dịch nghĩa

Khi xuân về, thường dậy sớm,
Việc buồn cũng khá có liên quan.
Xếp đá để ngăn bờ lở,
Mở rừng để thấy núi xa.
Một cái gò mà đầy khúc khuỷu,
Đi thong thả có lúc leo trèo.
Đứa ở từ phố chợ về,
Trong bình có rượu mang theo.

Bản dịch của Phạm Doanh

Xuân về thường dậy sớm,
Việc buồn cũng nương theo.
Xếp đá ngăn bờ lở,
Mở rừng thấy núi đèo.
Một gò đầy khúc khuỷu,
Thả bộ cùng leo trèo.
Đứa ở từ phố chợ,
Rượu về, đựng trong keo.
(Năm 761)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tảo khởi