03/08/2020 19:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bách nhân bách khẩu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/06/2019 20:18

 

Bách nhân bách khẩu.
Trăm người trăm miệng, tức là mỗi người một lời nói, nhiều người thì nhiều ý kiến, mỗi người nghĩ một khác, nói một khác. Câu này tả sự ồn ào náo nhiệt của đám hội họp đông người.

Nguồn: Lê Văn Hoè, Tục ngữ lược giải - tập II, Quốc học thư xã xuất bản, 1952

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Bách nhân bách khẩu