29/05/2022 15:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lý Chiêu Hoàng

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vodanhthi vào 07/11/2012 21:22

 

Lên ngôi vua tức Chiêu Hoàng
Một tay Thủ Độ đảm đang triều đình
Vời cháu Trần Cảnh vào kinh
Kết cho đôi trẻ thành tình phu thê
Nhường ngôi cho chồng trị vì
Từ đây triều Lý đều quy họ Trần
Nguồn: Phạm Thiên Thư, Hát ru Việt sử thi, NXB Thanh niên, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Lý Chiêu Hoàng