19/09/2020 09:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoán khê sa - Thường Sơn đạo trung tức sự
浣溪沙-常山道中即事

Tác giả: Tân Khí Tật - 辛棄疾

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/07/2015 10:09

 

Nguyên tác

北隴田高踏水頻。
西溪禾早已嘗新。
隔牆泒酒煮纖鱗。
忽有微涼何處雨,
更無留影霎時雲。
賣瓜聲過竹邊村。

Phiên âm

Bắc lũng điền cao đạp thuỷ tần.
Tây khê hoà tảo dĩ thường tân.
Cách tường cô tửu chử tiêm lân.
Hốt hữu vi lương hà xứ vũ,
Cánh vô lưu ảnh thiếp thì vân.
Mại qua thanh quá trúc biên thôn.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Lũng bắc ruộng cao tát nước dồn
Suối tây lúa mạch mới thành cơm
Sau vách rượu say vài lát cá
Bỗng đâu hơi lạnh, chắc mưa gần
Một thoáng trời lại trong, mây hửng
Ai rao dưa bán vẳng ngoài thôn
Thường Sơn nay thuộc tỉnh Chiết Giang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tân Khí Tật » Hoán khê sa - Thường Sơn đạo trung tức sự