27/11/2020 10:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Hàng Châu cố cung
過杭州故宮

Tác giả: Tạ Cao - 謝翱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 29/10/2008 20:22

 

Nguyên tác

禾黍何人為守閽,
落花臺殿暗銷魂。
朝元閣下歸來燕,
不見前頭鸚鵡言。

Phiên âm

Hoà thử hà nhân vi thủ hôn,
Lạc hoa đài điện ám tiêu hồn.
Triều Nguyên các hạ quy lai yến,
Bất kiến tiền đầu anh vũ ngôn.

Bản dịch của Nguyễn Hà

Lúa mọc nào ai giữ cửa thành?
Đền đài hoa rụng cảnh buồn tênh
Yến về thăm gác Triều Nguyên cũ
Trước mặt đâu còn ríu rít oanh!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tạ Cao » Quá Hàng Châu cố cung