31/05/2023 11:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Theo câu quan họ

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 18/03/2023 11:11

 

Theo câu quan họ về Lim
Áo the khăn xếp đi tìm lá răm
Lúng liêng quai nón ba tầm
Bến sông Tương đợi trăm năm nay rồi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Theo câu quan họ