18/01/2021 21:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lúc em bước chân ra, má ở nhà có dặn

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/03/2015 11:36

 

Lúc em bước chân ra,
Má ở nhà có dặn.
Công sanh thành là nặng,
Điều tình ái là khinh.
Hãy đừng tham sắc đắm tình,
Lánh xa tiểu điểm trà đình chớ vô.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Lúc em bước chân ra, má ở nhà có dặn