21/08/2022 02:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bệnh hậu phỏng mai kỳ 9
病後訪梅其九

Tác giả: Lưu Khắc Trang - 劉克莊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/01/2018 14:32

 

Nguyên tác

菊得陶翁名愈重,
蓮因周子品尤尊。
後來誰判梅公案,
斷自孤山迄後村。

Phiên âm

Cúc đắc Đào ông[1] danh dũ trùng,
Liên nhân Chu tử[2] phẩm vưu tôn.
Hậu lai thuỳ phán Mai công[3] án,
Đoạn tự Cô Sơn[4] hất Hậu Thôn[5].

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cúc được ông Đào danh tiếng hơn,
Sen nhờ Chu Tử được tôn xưng.
Về sau ai xét ngài Mai Phúc,
Quyết hễ Cô Sơn vẫn Hậu Thôn.
[1] Đào Tiềm, thích hoa cúc.
[2] Chu Tử Hiên 周子軒, thích hoa sen.
[3] Tức Mai Phúc 梅福, thời Vương Mãng cướp ngôi, Mai Phúc bỏ quan về ẩn cư tại Mai Lĩnh, Nam Xương, rất thích hoa mai.
[4] Núi đảo ở trong Tây Hồ, Hàng Châu, nơi Lâm Bô ẩn cư.
[5] Tức tác giả Lưu Khắc Trang, hiệu Hậu Thôn cư sĩ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Khắc Trang » Bệnh hậu phỏng mai kỳ 9