16/08/2022 22:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chí Đức nhị tải, Phủ tự kinh Kim Quang môn xuất, gian đạo quy Phụng Tường, Càn Nguyên sơ tòng Tả thập di di Hoa Châu duyện, dữ thân cố biệt, nhân xuất thử môn, hữu bi vãng sự
至德二載,甫自京金光門出,間道歸鳳翔,乾元初從左拾遺移華州掾,與親故別,因出此門,有悲往事

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 03/06/2007 20:14

 

Nguyên tác

此道昔歸順,
西郊胡正繁。
至今殘破膽,
應有未招魂。
近得歸京邑,
移官豈至尊。
無才日衰老,
駐馬望千門。

Phiên âm

Thử đạo tích quy thuận[1],
Tây giao Hồ chính phồn.
Chí kim tàn phá đảm,
Ưng hữu vị chiêu hồn.
Cận thị quy kinh ấp,
Di quan khởi chí tôn.
Vô tài nhật suy lão,
Trú mã vọng thiên môn[2].

Dịch nghĩa

Đường này trước kia đã từng theo về,
Nay ở phía tây, Hồi Hột lại gây rối.
Đến nay ta còn sợ vỡ mật,
Hồn vía như vẫn chưa hoàn.
Khi vua sủng ái, ta được về thăm nhà,
Nay vua đày ta làm quan nhỏ nơi xa.
Tài không có, sức mỗi ngày mỗi yếu,
Ta dừng ngựa nhìn nhà nhà (từ biệt).

Bản dịch của Phan Ngọc

Xưa ta theo cửa này lẩn trốn,
Phía Tây, Hồ gây loạn cuồng điên!
Bây giờ hốt hoảng vẫn nguyên,
Hình như hồn cũ biến luôn chẳng về?
Đất Hoa Châu gần kề cửa khuyết,
Việc dời quan vua biết làm sao?
Tài không, ngày một già mau,
Ngựa dừng, ngoái ngắm muôn lầu ngẩn ngơ.
Năm Chí Đức thứ 2 (757), kinh đô bị giặc chiếm, Đỗ Phủ chạy giặc qua cửa Kim Quang. Năm Càn Nguyên đầu tức năm 758.

[1] Chỉ Hồi Hột tuân phục Trung Quốc và theo đường này mà vào triều cống.
[2] Chỉ cung Kiến Chương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Chí Đức nhị tải, Phủ tự kinh Kim Quang môn xuất, gian đạo quy Phụng Tường, Càn Nguyên sơ tòng Tả thập di di Hoa Châu duyện, dữ thân cố biệt, nhân xuất thử môn, hữu bi vãng sự