30/06/2022 00:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vãn thượng vong thê mộ trị vũ tạm yết tuần phu điếm sở
晚上亡妻墓值雨暫歇巡夫店所

Tác giả: Phan Thúc Trực - 潘叔直

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 14/03/2012 09:47

 

Nguyên tác

晚哭亡妻墓,
為歇舍巡夫。
寒雨密千村,
愁雲陰四野。
對景正心悲,
含情空淚下。
日暮仍徘徊,
歸來天已夜。

Phiên âm

Vãn khốc vong thê mộ,
Vị yết xá tuần phu[1].
Hàn vũ mật thiên thôn,
Sầu vân âm tứ dã.
Đối cảnh chính tâm bi,
Hàm tình không lệ hạ.
Nhật mộ nhưng bồi hồi,
Quy lai thiên dĩ dạ.

Dịch nghĩa

Đến khóc bên mộ vợ
Vì thế nghỉ ở điếm tuần phu
Mưa dày giăng ngàn thôn xóm
Mây buồn âm u bốn phía cánh đồng
Nhìn cảnh lòng đau quặn
Ngậm tình luống những rơi lệ
Chiều xuống dạ bồi hồi
Trở về trời đã tối sẫm

Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Đến khóc bên mộ vợ
Tạm nghỉ điếm tuần phu
Mưa dày giăng ngàn xóm
Mây buồn đồng âm u
Nhìn cảnh lòng đau quặn
Ngậm tình lệ buồn thương
Thổn thức khi chiều xuống
Trở về đêm đã buông
Do làm điếm canh trông mộ, vì thế làm bài thơ này. Buổi chiều tháng 12.

Nguồn: Cẩm Đình thi tuyển tập, Phan Thúc Trực, NXB Khoa học xã hội, 2011
[1] Câu 2 dựa vào ý thơ Trung Quốc "Mật vũ như tán ty" 密雨如散絲 (Mưa dày như buông tơ). Đây là một câu thơ trong chùm thơ Tạp thi thập thủ 雜詩十首 của Trương Hiệp 張協 đời Tấn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Thúc Trực » Vãn thượng vong thê mộ trị vũ tạm yết tuần phu điếm sở