26/09/2022 06:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Màu thời gian

Tác giả: Phạm Ngọc San

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 31/03/2013 16:34

 

Nắng xưa cũng vẫn nắng này,
Vàng hoe mái tóc những ngày ấu thơ.
Một thời vẫn nắng vàng tơ,
Cháy lên muôn vạn ước mơ trên đời.
Và nay vẫn nắng này thôi,
Nhuốm cho mái tóc bạc rồi trắng phau.
Màu thời gian chẳng tím đâu[1],
Là màu mái tóc trên đầu người ơi!
Bài thơ này cũng được tác giả tuyển lại trong tập Sao Hôm trên sân thượng (2015).

Nguồn:
1. Phạm Ngọc San, Vầng trăng trong mưa, NXB Mỹ Thuật, Hà Nội 2002
2. Phạm Ngọc San, Hoàng hôn không yên lặng, NXB Văn học, Hà Nội, 2006
3. Phạm Ngọc San, Sao Hôm trên sân thượng, NXB Hội nhà văn, 2015
[1] Bài thơ Màu thời gian của Đoàn Phú Tứ:
... Màu thời gian không xanh
Màu thời gian tím ngát
Hương thời gian không nồng
Hương thời gian thanh thanh...
Người Pháp thường bảo thời gian màu xanh, Đoàn Phú Tứ thấy thời gian tím ngát.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Ngọc San » Màu thời gian