22/05/2024 11:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu hứng kỳ 5
秋興其五

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 17/06/2005 15:29

 

Nguyên tác

蓬萊宮闕對南山,
承露金莖霄漢間。
西望瑤池降王母,
東來紫氣滿函關。
雲移雉尾開宮扇,
日繞龍鱗識聖顏。
一臥滄江驚歲晚,
幾回青瑣點朝班。

Phiên âm

Bồng Lai cung khuyết đối Nam san,
Thừa lộ kim hành Tiêu Hán gian.
Tây vọng Dao Trì giáng Vương Mẫu,
Đông lai tử khí mãn Hàm Quan.
Vân di trĩ vĩ khai cung phiến,
Nhật nhiễu long lân thức thánh nhan.
Nhất ngoạ Thương giang kinh tuế vãn,
Kỷ hồi Thanh Toả điểm triều ban.

Dịch nghĩa

Cung Bồng Lai đối mặt với núi Chung Nam,
Cột đồng hứng móc sừng sững giữa trời.
Phía tây trông về Dao Trì, Vương Mẫu xuống,
Phía đông kéo đến làn hơi tía đầy Hàm Quan.
Quạt lông trĩ trong cung mở ra như mây vần,
Nắng rực vảy rồng trên áo long cổn, biết mặt vua.
Nằm dài ở sông Thương sợ lúc năm tàn,
Nhớ những buổi duyệt quan ở Thanh Toả.

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Thái Ất, Bồng Lai ngoảnh mặt vào
Cột đồng hứng móc ngất trời cao
Hàm Quan đông ngút làn hơi tía
Vương Mẫu tây về mái điện Dao
Chiếc quạt, vầng mây vờn trí vũ
Chầu vua, ánh nắng rực long bào
Giật mình năm hết nơi sông bể
Thanh Toả triều xưa nhớ biết bao!
(Năm 766)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thu hứng kỳ 5