01/12/2022 03:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiêu Quân oán (Xuân oán)
昭君怨(春怨)

Tác giả: Mặc Kỳ Nhã Ngôn - 万俟雅言

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2005 18:53

 

Nguyên tác

春到南樓雪盡
驚動燈期花信
小雨一番寒
倚欄杆
莫把欄杆頻倚
一望幾重煙水
何處是京華
暮雲遮

Phiên âm

Xuân đáo nam lâu tuyết tận
Kinh động đăng kỳ hoa tín
Tiểu vũ nhất phiên hàn
Ỷ lan can
Mạc bả lan can tần ỷ
Nhất vọng kỷ trọng yên thuỷ
Hà xứ thị kinh hoa
Mộ vân già

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Xuân đến nam lâu tuyết rã
Hoa tín đăng kỳ nhắc nhở
Mưa nhỏ lạnh thêm dần
Tựa lan can
Đứng tựa lan can lâu nhỉ
Một ngó mấy trung yên thuỷ
Đâu có thấy kinh hoa
Khói mây nhoà
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mặc Kỳ Nhã Ngôn » Chiêu Quân oán (Xuân oán)