11/08/2022 09:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sài Gòn tới Nha Trang hữu cảm

Tác giả: Tản Đà - 傘沱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi karizebato vào 22/10/2009 05:40

 

Xóm Gà[1] tan giấc, rạng vừng ô
Tối đến Nha Trang, rượu một hồ
Trợ bút đã xin từ bác Diệp[2]
Phụ trương để lại cậy thầy Ngô[3]
Dám quên Đông Pháp[4] người tri kỷ
Riêng nhớ An Nam[5] bức địa đồ
Hai chuyến chơi xuân Thìn với Mão
Khi ra còn nhận những đường vô
Sách Tản Đà vận văn in tên bài thơ là Gửi cho toà soạn Đông Pháp thời báo.

Nguồn:
1. Tản Đà, Khối tình con thứ ba, Tản Đà thư cục tùng thư, 1932
2. Tản Đà vận văn toàn tập, NXB Hương Sơn, Hà Nội, 1945
[1] Khi Tản Đà vào làm Đông Pháp thời báo ở Sài Gòn.
[2] Diệp Văn Kỳ, chủ bút Đông Pháp thời báo.
[3] Ngô Tất Tố.
[4] Tức Đông Pháp thời báo.
[5] Tức An Nam tạp chí.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tản Đà » Sài Gòn tới Nha Trang hữu cảm