25/09/2021 10:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em về nhớ phố nhớ phường

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/11/2015 17:30

 

Em về nhớ phố, nhớ phường,
Nhớ nơi trò chuyện, nhớ đường em đi.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em về nhớ phố nhớ phường