26/09/2021 06:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ nhật nhàn cư
夏日閒居

Tác giả: Cao Phan Long - 高攀龍

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/02/2019 12:36

 

Nguyên tác

長夏此靜坐,
終日無一言。
問君何所為?
無事心自閑。
細雨漁舟歸,
兒童喧樹間。
北風忽南來,
落日在遠山。
顧此有好懷,
酌酒遂陶然。
池中鷗飛去,
兩兩復來還。

Phiên âm

Trường hạ thử tĩnh toạ,
Chung nhật vô nhất ngôn.
Vấn quân hà sở vi?
Vô sự tâm tự nhàn.
Tế vũ ngư chu quy,
Nhi đồng huyên thụ gian.
Bắc phong hốt nam lai,
Lạc nhật tại viễn san.
Cố thử hữu hảo hoài,
Chước tửu toại đào nhiên.
Trì trung âu phi khứ,
Lưỡng lưỡng phục lai hoàn.

Dịch nghĩa

Ngày hè dài lặng lẽ ngồi ở đây
Suốt ngày không nói một lời
Có người hỏi: hàng ngày ông làm gì?
Ta nghĩ: không bận bịu lòng tự nhàn
Mưa bụi giăng thuyền chài quay mái
Trẻ đùa ồn dưới tán cây
Bỗng gió bấc thổi về nam
Mặt trời gác núi xa
Trước cảnh lòng thêm vui
Rượu rót rồi say theo
Trong ao mòng bay đi
Rồi lại từng đôi bay về

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Lặng ngồi đây ngày hạ
Suốt ngày không một lời
Hỏi bác làm gì vậy?
Không bận, lòng thảnh thơi
Mưa nhỏ chài về bến
Dưới cây trẻ nói cười
Thổi về nam gió bấc
Ác tà núi xa vời
Lòng ngất ngây trước cảnh
Rót rượu say và vui
Trong ao mòng cất cánh
Lại bay về từng đôi.
Bài này từ đầu đến cuối, không có việc nhàn thì nhàn cảnh, câu từ không trau chuốt, cứ như lời nói tự nhiên, biểu hiện tư tưởng siêu thoát, ung dung, điềm đạm của tác giả.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Phan Long » Hạ nhật nhàn cư