14/04/2024 04:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đại Ngô Hưng kỹ xuân sơ ký Tiết quân sự
代吳興妓春初寄薛軍事

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 11/11/2013 09:37

 

Nguyên tác

霧冷侵紅粉,
春陰撲翠鈿。
自悲臨曉鏡,
誰與惜流年?
柳暗霏微雨,
花愁黯淡天。
金釵有幾隻,
抽當酒家錢。

Phiên âm

Vụ lãnh xâm hồng phấn,
Xuân âm phác thuý điền.
Tự bi lâm hiểu kính,
Thuỳ dữ tích lưu niên?
Liễu ám phi vi vũ,
Hoa sầu ảm đạm thiên.
Kim thoa hữu kỷ chích,
Trừu đương tửu gia tiền.

Dịch nghĩa

Hơi lạnh len cả vào son phấn
Bóng dáng mùa xuân lướt qua trang sức xanh cánh chả trên tóc
Buổi sáng soi gương, riêng buồn một mình
Biết cùng với ai nuối tiếc năm tháng trôi nhanh?
Trong bóng liễu, mưa xuân lất phất bay bay
Đến hoa cũng vương sầu khiến trời xuân cũng ảm đạm
Có được bao nhiêu chiếc thoa vàng đây
Rút ra khỏi mái tóc để trả tiền cho chủ quán rượu

Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Bóng xuân lướt cửa song đào
Đem theo hơi lạnh len vào phấn son
Soi hình trong chiếc gương con
Chợt buồn xa xót lòng còn riêng mang
Cùng ai để được thở than
Tiếc cho ngày tháng tiêu tan xa rồi
Mưa xuân lất phất chơi vơi
Lay phay nhành liễu bên trời bay bay
Hoa kia vương phải sầu này
Khiến trời thảm đạm người đây võ vàng
Xem còn mấy chiếc thoa vàng
Rút ra trả nợ chủ hàng rượu đây

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Đại Ngô Hưng kỹ xuân sơ ký Tiết quân sự