23/05/2024 01:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mỵ Châu

Tác giả: Cao Tự Thanh - Cao Văn Dũng

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/07/2018 16:00

 

Xuống kiếm quân vương thoắt nhẹ lòng,
Vẫn tròn danh giá với non sông.
Nỏ thần tức tối tay người huỷ,
Bể thẳm lênh đênh máu thiếp hồng.
Lông ngỗng tình tan oan lại kết,
Lời rùa tội phán án nào xong.
Ngàn năm ánh ngọc ngời ngang trái,
Chồng bạc cha hèn khổ thuỷ chung.
10-2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Tự Thanh » Mỵ Châu