29/05/2023 19:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mùa lòng

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 14/05/2021 15:31

 

Se se tình chớm sang thu,
giữa căn phòng chật vù vù quạt quay.
Chang chang lòng nóng giữa ngày,
em đem len gỡ chăng đầy lối đi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Mùa lòng