01/07/2022 18:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lan Khê chu trung ký Tô Tuý Trung
蘭溪舟中寄蘇粹中

Tác giả: Trương Nguyên Cán - 張元幹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/10/2018 22:05

 

Nguyên tác

氣吞萬里境中事,
心老經年江上行。
三徑已荒無蟻夢,
一錢不值有鷗盟。
雲收遠嶂晚風熟,
浪打寒灘春水生。
鴻雁北飛知我意,
為傳詩句濮陽城。

Phiên âm

Khí thôn vạn lý cảnh trung sự,
Tâm lão kinh niên giang thượng hành.
Tam kính[1] dĩ hoang vô nghĩ mộng[2],
Nhất tiền bất trị, hữu âu minh[3].
Vân thu viễn chướng vãn phong thục,
Lãng đả hàn than xuân thuỷ sinh.
Hồng nhạn bắc phi tri ngã ý,
Vị truyền thi cú Bộc Dương[4] thành.

Dịch nghĩa

Chí khí chứa công việc trong cõi vạn dặm
Lòng già đã qua nhiều năm đi trên sông
Bỏ hoang ba lối đi, không có mộng kiến
Thân không đáng một đồng đã hẹn với cò
Mây vén núi xa, gió chiều đã quen
Sóng vỗ vào bãi lạnh nước xuân mới sinh nên lạ
Chim nhạn bay về bắc biết ý ta
Hãy đưa đến thành Bộc Dương mấy câu thơ

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Việc nơi vạn dặm chứa trong lòng
Lão đã bao năm sống ở sông
Với kiến mộng không ba lối vắng
Hẹn cò thân đáng một đồng không
Núi xa mây vén chiều quen gió
Bãi lạnh sóng xô xuân mới dâng
Về Bắc nhạn bay chiều ý lão
Bộc Dương nhờ gửi mấy vần mang
Bài này tuyển từ Lư Xuyên quy lai tập quyển ba, bản Tứ khố toàn thư. Lan Khê là một nhánh thượng du của sông Phú Xuân. Tô Tuý Trung chưa rõ là ai.

[1] Đường đi lại của ẩn sĩ, do việc Tưởng Hủ ẩn cư ở Đỗ Lăng.
[2] Tức mộng nam kha, truyện từ Lý Công Tá đời Đường trong Nam kha thái thú truyện chép về học trò Thuần Vu Phần mơ vào nước kiến, hưởng hết vinh hoa phú quý, tỉnh ra mới biết là mơ.
[3] Ý muốn lui về ẩn cư.
[4] Nay thuộc Hà Nam, bấy giờ đã bị người Kim chiếm. Tô Tuý Trung có thể còn bị mắc nghẽn trong thành Bộc Dương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Nguyên Cán » Lan Khê chu trung ký Tô Tuý Trung