02/07/2020 23:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hôm nay ta ngồi lưng đèo

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/06/2017 10:38

 

Hôm nay ta ngồi lưng đèo,
Chàng ơi có thấy suối reo quanh mình.
Xin chàng hãy nhìn cho tinh,
Bao người nhộn nhịp sân đình làng kia.
Vì đâu ta phải chia lìa,
Vì đâu ta phải ra đi ngoài rừng.
Chỉ vì chỉ rối đứt tung,
Em phải lấy cái thằng chồng, em đã từng chê.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hôm nay ta ngồi lưng đèo