03/02/2023 18:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em là con gái Đường Trong

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/03/2015 13:06

 

Em là con gái Đường Trong,
Em đi thuyền dưới, mất lòng thuyền trên.
Ba năm ăn ở thuyền trên,
Bởi anh hàng muối cho nên mặn mà.
Xuống thuyền dịp bảy, dịp ba,
Trách anh hàng trứng ở ra đôi lòng.
Con sông Thương nước chảy đôi dòng,
Đèn khêu đôi ngọn, anh trông ngọn nào?
Muốn tắm mát thì lên ngọn con sông Đào,
Muốn ăn sim chín thì vào rừng xanh.
Đôi tay vít cả đôi cành,
Quả chín thì hái, quả xanh thì đừng.
Ba bốn năm nay ăn ở trên rừng,
Chim kêu, vượn hú, nửa mừng, nửa lo.
Trót sa chân lỡ bước xuống đò,
Gieo mình xuống sập những lo cùng phiền.
Chợ tỉnh Đông một tháng sáu phiên,
Gặp cô hàng xén kết nhân duyên vừa rồi.
Cái gánh hàng đây, những quế cùng hồi,
Có mẹt bồ kết, có nồi phèn chua.
Bó hương thơm xếp để bên bồ,
Trần bì, cam thảo, sài hồ, hoàng liên.
Hàng em đáng giá bao nhiêu tiền?
Để ta xếp vốn, ta liền buôn chung.
Buôn chung, ta lại bán chung,
Được bao nhiêu lãi ta cùng chia nhau.
Khảo dị:
Em là con gái đồng trong,
Em đi thuyền dưới, mất lòng thuyền trên.
Ba năm ăn ở thuyền trên,
Bởi anh hàng muối cho nên mặn mà.
Xuống thuyền dịp bảy, dịp ba,
Trách anh hàng trứng ở ra đôi lòng.
Con sông kia nước chảy đôi dòng,
Đèn chong đôi ngọn, anh trông ngọn nào?
Muốn tắm mát, lên ngọn cái con sông Đào,
Muốn ăn sim chín thì vào rừng xanh.
Đôi tay vít cả đôi cành,
Quả chín thì hái quả xanh thì đừng.
Ba bốn năm nay, ăn ở trên rừng,
Chim kêu, vượn hót, nửa mừng nửa lo.
Sa chân lỡ bước xuống đò,
Gieo mình xuống sạp, nửa lo nửa buồn.
Chợ hàng Dầu một tháng sáu phiên,
Có cô hàng xén kết duyên vừa rồi.
Hàng cô những quế cùng hồi,
Những hương cùng lược, có nồi phèn chua,
Bó nhang thơm, cô xếp để trong bồ.
Ai muốn tắm mát lên ngọn sông Đào,
Muốn ăn sim chín thì vào rừng xanh.
Hai tay em vít hai cành,
Quả chín thì lấy quả xanh thì đừng.
Ba bốn năm nay ăn ở trong rừng,
Chim kêu vượn hót nửa mừng nửa lo.
Em trót sa chân lỡ bước xuống đò,
Gieo mình xuống sạp những lo cùng phiền.
Chợ Dầu một tháng sáu phiên,
Gặp cô hàng xén kết nhân duyên vừa rồi.
Gánh hàng của cô những quế cùng hồi,
Những hương cùng phấn, có nồi phèn chua.
Bó hương thơm xếp ở trong bồ,
Có mẹt bồ kết có bồ hoàng liên.
Gánh hàng của cô đáng giá bao nhiêu tiền,
Để anh cất vốn ta liền buôn chung.
Buôn chung ta lại bán chung,
Được bao nhiêu vốn lãi ta cùng chia đôi.
Sông kia nước chảy đôi dòng,
Đèn khêu đôi ngọn, anh trông ngọn nào?
Muốn tắm mát lên ngọn sông Đào,
Muốn ăn sim chín thì vào rừng xanh.
Đôi tay vin cả đôi cành,
Quả chín thì hái, quả xanh thì đừng.
Ba bốn năm nay anh ăn ở trên rừng,
Chim kêu, vượn hót, anh nửa mừng, nửa lo.
Sa chân lỡ bước xuống đò,
Gieo mình xuống sập còn lo nỗi gì?
Gặp nhau thiên tải nhất thì.
Chợ Hàng Dầu một tháng sáu phiên,
Gặp cô hàng xén kết duyên vừa rồi.
Cái gánh hàng đây, những quế cùng hồi,
Có mẹt bồ kếp, có nồi phèn chua.
Bó hương thơm xếp để bên bồ,
Trần bì, cam thảo, sài hồ, bàng liên.
Hàng em đáng giá bao nhiêu tiền?
Để ta xếp vốn, ta liền buôn chung.
Buôn chung, ta lại bán chung,
Được bao nhiêu lãi ta cùng chia nhau.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009
3. Dương Quảng Hàm, Việt Nam văn học sử yếu, Trung tâm học liệu - Bộ Giáo dục, Sài Gòn, 1968
4. Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em là con gái Đường Trong