29/01/2022 10:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vè chim chóc (Hay moi hay móc, vốn thiệt con dơi)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Tứ ngôn; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi cỏ hoang vào 06/12/2008 11:27

 

Nghe vẻ nghe ve,
Nghe vè chim chóc.
Hay moi hay móc,
Vốn thiệt con dơi.
Thấy nắng thì phơi,
Là con diệc mốc.
Lặn theo mấy gốc,
Là chim thằng chài.
Lông lá thật dài,
Là con chim phướn.
Rành cả bốn hướng,
Là chim bồ câu.
Giống lặn thật lâu,
Là con cồng cộc.
Ăn táp sồng sộc,
Là con chim heo.
Ham đậu cheo leo,
Là chim lá rụng.
Cắm đầu muốn thụng,
Là chim thầy bói.
Hay ăn hay nói,
Ấy thật chim quyên.
Vừa đứng vừa biên,
Là chim học trò.
Rủ nhau đi mò,
Là con chim ốc.
Gõ mõ lốc cốc,
Là chim thầy chùa.
Tụng kinh bốn mùa,
Là chim bìm bịp.
Chạy theo không kịp,
Là chim hít cô.
Bắt mẹ xẻ khô,
Là chim điền điển.
Không ăn ngoài biển,
Là chim le le.
Nguồn: Đặng Anh Tú, Đồng dao Việt Nam, NXB Văn hoá thông tin, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Vè chim chóc (Hay moi hay móc, vốn thiệt con dơi)