18/08/2022 15:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vọng Trường Xuyên kỳ 2
望長川其二

Tác giả: Vương Xương Linh - 王昌齡

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 12/07/2006 15:57

 

Nguyên tác

開門望長川,
薄暮見漁者。
借問白頭翁,
垂綸幾年也。

Phiên âm

Khai môn vọng Trường Xuyên,
Bạc mộ kiến ngư giả.
Tá vấn bạch đầu ông:
Thuỳ luân kỷ thế dã?

Dịch nghĩa

Mở cửa ngắm sông Trường Xuyên,
Nhằm lúc buổi chiều nắng nhạt, thấy nhiều bác thợ câu.
Hỏi thăm một ông tóc đã bạc,
Xem ông buông câu tới đời thứ mấy rồi.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Mở cửa trông Trường Xuyên,
Chiều hôm thấy lão chài.
Nhắn hỏi ông đầu bạc:
Buông câu đã mấy đời?
Tiêu đề hai bài này có bản chép là Đề Bá trì 題灞池, hay Vọng Trường Dụng 望長用.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Xương Linh » Vọng Trường Xuyên kỳ 2