29/06/2022 04:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vầng trăng đau mắt

Tác giả: Y Phương - Hứa Vĩnh Sước

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 30/05/2009 10:05

 

Đằng Đông
Mặt trời non
Như giọt sương

Đằng Tây
Nắng bỏng rát
Mặt trời đỏ quạch

Đằng Đông
Cốm lên hương
Vầng trăng xanh
Lùa qua vách

Đằng Tây
Vầng trăng như người đau mắt.
Cao Bằng, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Y Phương » Vầng trăng đau mắt