29/10/2021 05:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuỷ phu giao
水夫謠

Tác giả: Vương Kiến - 王建

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 10/07/2006 07:49

 

Nguyên tác

苦哉生長當驛邊,
官家使我牽驛船。
辛苦日多樂日少,
水宿沙行如海鳥。
逆風上水萬斛重,
前驛迢迢後渺渺。
半夜緣堤雪和雨,
受他驅遣還復去。
衣寒衣濕披短蓑,
臆穿足裂忍痛何?
到明辛苦無處說,
齊聲騰踏牽船出。
一間茆屋何所直?
父母之鄉去不得。
我願此水作平田,
長使水夫不怨天。

Phiên âm

Khổ tai sinh trưởng đương dịch biên,
Quan gia sứ ngã khiên dịch thuyền.
Tân khổ nhật đa lạc nhật thiểu,
Thuỷ túc sa hành như hải điểu.
Nghịch phong thướng thuỷ vạn hộc trọng,
Tiền dịch thiều thiều hậu diêu diêu.
Bán dạ duyên đê tuyết hoà vũ,
Thụ đa khu khiển hoàn phục khứ.
Dạ hàn y thấp phi đoản soa,
Ức xuyên túc liệt nhẫn thống hà?
Đáo minh tân khổ vô xứ thuyết,
Tề thanh đàng đạp khiên thuyền ca.
Nhất gian mao ốc hà sở trị?
Phụ mẫu chi hương khứ bất đắc!
Ngã nguyện thử thuỷ tác bình điền,
Trường sử thuỷ phu bất oán thiên.

Dịch nghĩa

Khổ thay! Đời người sinh trưởng và làm việc bên cung trạm
Ở đó, nhà quan sai nha bảo ta kéo thuyền trạm luôn ngày
Ngày khổ thì nhiều ngày vui thì ít
Đêm ngủ thuyền, ngày kéo thuyền bên bãi cát lầy khác chi con chim biển
Đội gió đội mưa kéo thuyền nặng hàng vạn hộc
Phía trước trạm đường xa vời vợi, phía sau trạm đường đã hun hút
Nửa đêm dọc ven đê mặc dầu mưa gió tuyết
Vẫn phải chịu nhà quan sai bảo thoắt đến thoắt đi
Đêm xuống lạnh áo thấm ướt khoác áo tơi ngắn
Ngựa xây xát chân nứt toác, chịu đau thế nào đây?
Sáng ra mệt rũ nói đâu cho hết
Vẫn phải cất cao giọng đồng thanh vừa làm vừa hát theo nhịp kéo thuyền
Một túp lều tranh hỏi được bao nhiêu tiền?
Chỉ hiềm nỗi quê hương ta không nỡ bỏ
Ta mong cho mặt nước sông này trở thành nơi ruộng đồng bằng phẳng
Để phu thuyền mãi mãi không oán trời xanh nữa.

Bản dịch của Nguyễn Danh Đạt

Khốn thay! Sống ở bến cung
Kéo thuyền cho trạm cúc cung suốt ngày
Khổ nhiều vui ít xưa nay
Lăn như chim biển đêm ngày thuyền trôi
Nặng thuyền gió táp mưa rơi
Đường đi hun hút chặng dời bao nơi
Dọc đê mưa tuyết tơi bời
Vẫn quen sai bảo thoắt rời thoắt lui
Đêm về áo ướt khoác tơi
Ngựa đau chân toác dám rời tay chân?
Sáng nay mệt rũ toàn thân
Vẫn cao giọng hát nhịp chân chèo thuyền
Lều tranh đáng giá bao tiền?
Bỏ đi chẳng nỡ nỗi niềm quê cha!
Mong sông thành biến ruộng nhà
Phu thuyền khỏi phải kêu ca oán trời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Kiến » Thuỷ phu giao