22/01/2021 07:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đầu làng có một cây đa (I)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/04/2015 16:37

 

Đầu làng có một cây đa,
Cuối làng cây bưởi, ngã ba cây hồng.
Có một cô gái chưa chồng,
Để anh mua bún mua lòng sang thăm.
Ai ngờ cô đã có chồng,
Để bún anh mốc để lòng anh thiu.
- Lòng anh thiu mang về luộc lại,
Bún anh thời mang đãi nước chua.
Thế gian thấy bán thì mua,
Nào ai có biết mây mưa mấy lần.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đầu làng có một cây đa (I)