21/09/2023 19:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngẫu chiếm
偶占

Tác giả: Trần Bích San - 陳碧珊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 05/04/2020 20:52

 

Nguyên tác

偶占高秋數日閒,
菊籬開處共開顏。
燈前對奕來新月,
花下啣杯見曉山。
客夢已成倉海別,
鄉心惟逐白雲還。
珠街道路知何極,
回首高堂兩鬢班。

Phiên âm

Ngẫu chiếm cao thu sổ nhật nhàn,
Cúc ly khai xứ cộng khai nhan.
Đăng tiền đối dịch lai tân nguyệt,
Hoa hạ hàm bôi kiến hiểu sơn.
Khách mộng dĩ thành thương hải biệt,
Hương tâm duy trục bạch vân hoàn.
Châu[1] nhai đạo lộ tri hà cực,
Hồi thủ cao đường lưỡng mấn ban.

Dịch nghĩa

Nhân mấy ngày nhàn rỗi cuối thu mà ngẫu tác
Nơi giậu hoa cúc nở [làm ta] cùng rạng tươi nét mặt
Đánh cờ trước đèn, trăng mới mọc đã đến
Nhắp chén dưới hoa, nhìn ngọn núi ban mai
Giấc mộng nơi đất khách đã thành nỗi cách biệt [như] biển xanh
Nỗi lòng quê chỉ còn ruổi theo đám mây trắng để trở về
Đường xá trên bờ sông Châu, biết đâu là cùng
Ngoảnh đầu nhớ mẹ cha, hai mái đầu đã bạc

Bản dịch của Vũ Minh Am

Ngày nhàn ngẫu hứng cuối thu chơi
Cúc thắm người tươi đẹp cả hai
Đèn sáng cuộc cờ, trăng mới hiện
Hoa cười nâng chén, núi ban mai
Mộng nơi đất khách trùng khơi gọi
Dạ nhớ quê nhà mây trắng trôi
Bờ bến sông Châu quanh quất quá
Song thân mái tóc điểm sương rồi
Bài thơ trên được làm khi tác giả sang Quảng Đông (Trung Quốc).

Nguồn: Tam nguyên Trần Bích San - Cuộc đời và tác phẩm, Hội Văn học nghệ thuật Nam Hà, 1994
[1] Tức sông Châu, một con sông chảy qua thành phố Quảng Châu, Trung Quốc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Bích San » Ngẫu chiếm