23/03/2023 15:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiễn đưa

Tác giả: Thích Giác Toàn - Lê Phước Tường

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 08/09/2021 08:10

 

Thế là biền biệt xa xăm
Bóng người đi tận mù tăm sương ngàn
Tiễn đưa mắt đẫm châu tràn
- Mau về, con khóc đợi chàng đó nghen!
Nguồn: Suối về Hoa Nghiêm (thơ), Trần Quê Hương, NXB Văn nghệ, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích Giác Toàn » Tiễn đưa