20/02/2020 22:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm ngộ kỳ 13
感遇其十三

Tác giả: Trần Tử Ngang - 陳子昂

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi Vanachi vào 31/08/2005 16:35

 

Nguyên tác

林居病時久,
水木淡孤清。
閑臥觀物化,
悠悠念無生。
青春始萌達,
朱火已滿盈。
徂落方自此,
感嘆何時平?

Phiên âm

Lâm cư bệnh thì cửu,
Thuỷ mộc đạm cô thanh.
Nhàn ngoạ quan vật hoá,
Du du niệm vô sinh[1].
Thanh xuân thuỷ manh đạt,
Chu hoả dĩ mãn doanh.
Tồ lạc phương tự thử,
Cảm thán hà thì bình?

Bản dịch (của Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar)

Ở rừng bệnh thường tình
Hồ cây thưa lặng thinh
Nhàn xem vật biến đổi
Phiền muộn niệm vô sinh
Xuân xanh mầm mới mọc
Lửa đỏ đã tràn đầy
Bắt đầu suy từ đấy
Ôi sao yên được đây
[1] Thuật ngữ Phật giáo. Tức vô sinh vô diệt, là chân lý Niết bàn. Muốn phá bỏ phiền não sinh tử phải quán lý vô sinh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tử Ngang » Cảm ngộ kỳ 13