23/10/2021 17:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhập trạch kỳ 1
入宅其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/02/2014 12:39

 

Nguyên tác

奔峭背赤甲,
斷崖當白鹽。
客居愧遷次,
春色漸多添。
花亞欲移竹,
鳥窺新捲簾。
衰年不敢恨,
勝概欲相兼。

Phiên âm

Bôn tiễu bối Xích Giáp,
Đoạn nhai đương Bạch Diêm.
Khách cư quý thiên thứ,
Xuân sắc tiệm đa thiêm.
Hoa á dục di trúc,
Điểu khuy tân quyển liêm.
Suy niên bất cảm hận,
Thắng khái dục tương kiêm.

Dịch nghĩa

Nhà mới quay lưng về núi Xích Giáp,
Trước mặt là núi Bạch Diêm.
Khách ngụ cư e thẹn vì cứ dời chỗ hoài,
Nhưng vẻ xuân vì thế có tăng thêm.
Hoa bị chèn ép nên muốn dời bỏ trúc,
Vừa vén rèm lên ngó xem có chim không.
Không dám oán hận tuổi già sức yếu,
Cảnh đẹp và khí khái đều muốn có.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Phía sau nhà là non Xích Giáp
Núi Bạch Diêm đằng trước cuối trời
Khách cư thẹn dọn nhà hoài
Nhưng xuân vì thế có mòi tăng thêm
Hoa bị ép nên toan dời trúc
Vừa vén rèm là lúc tìm chim
Dám đâu oán hận cao niên
Cảnh và khí khái muốn kiêm đôi đàng
(Năm 767)

Nguyên chú: "Đại lịch nhị niên xuân, Phủ tự tây các thiên Xích Giáp" 大曆二年春,甫自西閣遷赤甲 (Xuân năm Đại Lịch thứ 2, Phủ tôi từ tây các rời nhà sang Xích Giáp).

Năm 767, vì Thành Đô lại có loạn, Đỗ Phủ đưa gia quyến xuống thuyền, rời thảo đường đi Quỳ Châu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Nhập trạch kỳ 1