30/09/2020 17:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 91 - Tiêu sái tự nhiên

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 16/07/2007 22:08

 

Tiêu sái tự nhiên ắt nhẹ mình,
Nài bao quyền cả áng công danh.
Vô tâm nước có gương soi bạc.
Đắc thú kho đầy gió mát thanh.
Trẻ dầu biết cơ tạo hoá,
Già lọ phục thuốc trường sinh.
Thanh nhàn dẫu được qua ngày tháng,
Non nước còn xem chốn hữu tình.
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Bài này trùng với bài Tự thán 8 của Nguyễn Trãi, chỉ khác một số chữ, nên chưa rõ của ai.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 91 - Tiêu sái tự nhiên