08/12/2022 21:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề thu giang độc điếu đồ
題秋江獨釣圖

Tác giả: Vương Sĩ Trinh - 王士禎

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 23/09/2008 18:44

 

Nguyên tác

一蓑一笠一扁舟,
一丈絲綸一寸鉤。
一曲高歌一杯酒,
一人獨釣一江秋。

Phiên âm

Nhất thoa nhất lạp nhất biển châu (chu),
Nhất trượng ty luân nhất thốn câu.
Nhất khúc cao ca nhất bôi tửu,
Nhất nhân độc điếu nhất giang thâu (chu).

Bản dịch của Nguyễn Tôn Nhan

Một nón một áo một thuyền thôi
Một thước tơ câu một lưỡi mồi
Một khúc ca vang một chén rượu
Một người câu lẻ một sông dài
Nguồn: Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam, NXB Văn hoá thông tin, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Sĩ Trinh » Đề thu giang độc điếu đồ