04/10/2023 23:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề
無題

Tác giả: Châu Hải Đường - Lê Tiến Đạt

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đông Hải Cù Sinh vào 25/05/2020 09:06

 

Nguyên tác

故園一別半荒殘;
草舍孤梅月影寒。
處處蟲聲渾不盡;
聞香猶認舊時蘭。

Phiên âm

Cố viên nhất biệt bán hoang tàn;
Thảo xá cô mai nguyệt ảnh hàn.
Xứ xứ trùng thanh hồn bất tận;
Văn hương do nhận cựu thời lan!

Bản dịch của Châu Hải Đường

Vườn xưa nửa đã hoang tàn;
Nhà tranh mai lẻ tuôn tràn trăng suông.
Khắp nơi rộn tiếng trùng buông;
Lan thơm còn nhận mùi hương năm nào.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Châu Hải Đường » Vô đề