02/07/2022 02:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quy lai
歸來

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/04/2015 22:18

 

Nguyên tác

客裏有所過,
歸來知路難。
開門野鼠走,
散帙壁魚幹。
洗杓開新醞,
低頭拭小盤。
憑誰給麹蘖,
細酌老江幹。

Phiên âm

Khách lý hữu sở quá,
Quy lai tri lộ nan.
Khai môn dã thử tẩu,
Tán trật bích ngư can.
Tẩy thược khai tân uấn,
Đê đầu thức tiểu bàn.
Bằng thuỳ cấp khúc nghiệt,
Tế chước lão giang hàn.

Dịch nghĩa

Có việc cần qua làng khác,
Khi về mới biết đường khó nhận ra.
Mở cửa ra là chuột đồng chạy,
Khăn tụt ra vì vướng cần câu treo trên tường.
Rửa môi múc để khui bình rượu mới,
Cúi đầu để chùi bàn con.
Nhờ ai cung cấp men rượu,
Để lão già nơi bờ sông có cái nhâm nhi.

Bản dịch của Phạm Doanh

Làng khác có việc tới,
Thấy khó khi trở lui.
Mở cửa chuột đồng chạy,
Cần câu móc khăn rơi.
Rửa môi, hũ mới múc,
Cúi đầu, bàn con chùi.
Nhờ ai cho men rượu,
Già bên sông lai rai.
(Năm 764)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Quy lai