16/06/2021 04:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mấy khi gặp gỡ

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 19/03/2014 21:09

 

Trần thế nan phùng khai khẩu tiếu[1],
Khách giang hồ thường hợp thiểu ly đa[2].
Nay bắc nam xum họp một nhà,
Gồm đủ cả thắng cảnh, lương thời, thưởng tâm, lạc sự[3].
Hào trúc ai ty dư tuý hĩ,
Thê phong lãnh nguyệt dạ hà như?[4]
Thú nguyệt hoa là nợ với cầm thư,
Cuộc thi tửu để riêng người phong nhã.
Quân bất kiến: hoa lạc, hoa khai xuân khứ dã[5],
Hay chơi cho lăn lóc đá kẻo hoài.
Kìa kìa hải giác thiên nhai[6].
Văn đàn bảo giám chép tiêu đề bài này là Cuộc thi tửu.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Lấy từ bài Cửu nhật Tề sơn đăng cao của Đỗ Mục: “Trần thế nan phùng khai khẩu tiếu, Cúc hoa tu tháp mãn đầu quy” 塵世難逢開口笑,菊花須插滿頭歸 (Đời người khó gặp được lúc hé miệng cười, Hoa cúc nên giắt đầy đầu đem về).
[2] Hợp ít, xa nhiều.
[3] Cảnh đẹp, giờ tốt, lòng thích, việc vui. Chỉ bốn việc thú.
[4] Chữ Hán: 號竹哀絲予醉矣,凄風冷月夜何如 (Trúc tơ ai oán ta sao vậy, Trăng gió lạnh lùng đêm thế nào?).
[5] Chữ Hán: 君不見:花落花開春去也 (Người chẳng thấy: hoa tàn hoa nở, xuân đã qua rồi).
[6] Góc bể chân trời, chỉ sự xa xôi cách trở.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Mấy khi gặp gỡ