06/07/2022 10:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa sư
華師

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2014 17:29

 

Nguyên tác

孤鶴不睡雲無心,
衲衣笻杖來西林。
院門晝銷迴廊靜,
秋日當階柿葉陰。

Phiên âm

Cô hạc bất thuỵ vân vô tâm,
Nạp y Cung trượng lai tây lâm.
Viện môn trú tiêu hồi lang tĩnh,
Thu nhật đương giai thị diệp âm.

Dịch nghĩa

Ta như con hạc cô đơn tỉnh táo, như đám mây vô tình,
Mặc áo thày tu, chống gậy trúc xứ Cung, đi về rừng phía tây.
Buổi sáng, trong chùa vắng, hành lang tĩnh lặng,
Trong bóng mát của cây thị che thềm đá ngày thu.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Như hạc cô đơn, lơ lửng mây
Áo tăng, gậy trúc, hướng rừng tây
Thày Hoa đi vắng, hành lang tĩnh
Trực nhận tâm an dưới bóng cây

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Hoa sư